4400, Пазарджик, България

ул. Димчо Дебелянов 58

sales@raisbg.com

Търговски отдел

+359 88 889 9679

Запитвания и оферти

M550

Вертикални обработващи центрове

Вертикалният обработващ център М550 РАИС е пред-назначен за разнообразни металорежещи операции на средногабаритни детайли, изпълнявани с високи ско-рости на рязане и подаване

Шпинделен възел - касетен тип, без необходимост от поддръжка. Прецизни радиално аксиални лагери (клас P4). Повишено ак-сиално усилие на затягане, елими-ниращо вибрациите при тежки условия на рязане

Оптимална конструкция: минимални топлинни деформации; отсъствие на вибрации в процеса на работа; високи геометрична точност и гладкост на обработените

Линейни направляващи по трите оси – 35-ти размер, с нулев луфт. Стабилно рязане при пълно натоварване. Минимално триене при движение. Високи точност и скорост, без регулиране в процеса на експлоатация

Всички СВД - прецизен Р3 клас Ø40 mm, с двойна гайка за минимален луфт. Висока точност на позициониране и плавност на работа

Директно куплирани към СВД асинхронни серво-двигатели по всички оси: гарантирана отлична точност при интерполация

Възможност за изпълнение на многопалетна смяна.

Телескопични защити на трите оси: дълъг живот на СВД и линейните направляващи, бързо и ефективно отмиване на стружките чрез СОТ.

Корпуси от сив чугун. Оптимално оребрени основа, колона, шпинделна кутия и маса. Осигурени макси-мална коравина и минимално огъване при натоварване.

Бърза смяна на 24-гнездовия АТС магазин - 2.8 sec. Автоматичното обдухване при смяна на инструмента осигурява почистването на конуса на шпиндела и държача.

Диалогово програмиране, съответно Manual Guide / ShopMill

ОПЦИИ

  • 4-та ос, диаметър на масата Ø250, Ø320 mm
  • 4-та и 5-та оси, диаметър на масата Ø200 mm, Ø250 mm, Ø320 mm
  • Вретено 15000 rpm
  • 30 гнездов инструментален магазин с автооператор
  • Датчик за измерване на инструмента
  • Датчик за измерване на детайли
  • Стружков транспортьор
  • Охлаждане през вретеното с агрегат 20 Bar

Изцяло затворен електрошкаф с топлинно отвеждане, съответстващ на изискванията за СЕ защита

 
 
Технически параметри Стойност
CAPACITY
X axis travel 1200 mm
Y axis travel 610 mm
Z axis travel 610 mm
Spindel nose to table 150 - 760 mm
Table size 1300 x 600 mm
T-slots: number x size x pitch 5 x 18 x 100 mm
Max workpiece weight 1000 kg
Guideways Linear
Flour to table 870 mm
SPINDEL
Spindel speed range 10 000*/12 000*/ 15 000** rpm
Spindel taper SK40 / ISO40 / BT40
ATC
Tool capacity 30
Max tool diameter 80 mm
Max tool diameter (adjacent pocket empty) 150 mm
Max tool length 300 mm
Max tool weight 6 kg
FEED
Rapid traverse X / Y / Z 20 / 20 / 20 m/min
SIZE
Machine weight 6800 kg
Machine dimensions (approx.): L x W x H 3450 x 2805 x 2950 mm
CNC CONTROL
CNC Control Fanuc 0i (Fanuc 32i / Siemens 828D / Siemens 840D / Heidenhain iTNC620)****
ACCURACY OF THE MACHINE
ACCURACY OF THE MACHINE DIN8605-8607
Легенда
(*) with direct drive
(**) with motor spindle
(***) option
(****) on customer request