4400, Пазарджик, България

ул. Димчо Дебелянов 58

sales@raisbg.com

Търговски отдел

+359 88 889 9679

Запитвания и оферти

Сервиз

СЕРВИЗЪТ на РАИС - ПРЕДИМСТВО И ГАРАНЦИЯ

Освен характеристиките на машините на РАИС, които отговарят на изискванията за стабилност, качество и сигурност, основно предимство на РАИС е осигуреният сервиз.

Осигуряването на сервиз на машините, произвеждани от РАИС е стратегическа цел и първостепенна задача, залегнала във фирмената политика на дружеството,като всички нови машини са обезпечени с  24-месечна гаранция.

Освен гаранционно обслужване, в дейността на сервиза на РАИС са включени и следните дейности:

  • периодична профилактика на машините
  • отстраняване на повреди в извънгаранционен срок
  • продажба на резервни части
  • модернизация, изразяваща се в допълнително монтиране на управляеми оси, монтиране на модули за осъществяване на специфични технологични операции и др.
  • програмно измерване и настройка на геометрията на механичните възли
  • архивизация на данни

Сервизът на РАИС е с осигурена ресурсна и кадрова обезпеченост, а всяка продажба на машина е придружена с пуск, обучение и консултация на клиента по отношение на програмиране и технология.


СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС