4400, Пазарджик, България

ул. Димчо Дебелянов 58

sales@raisbg.com

Търговски отдел

+359 88 889 9679

Запитвания и оферти

M400

Вертикални обработващи центрове

Вертикалният обработващ център М400 РАИС е предназначен за разнообразни металорежещи операции на малки детайли и форми, изпълнявани с високи скорост на рязане и точност на позициониране, при изключителна надеждност

Оптимална конструкция; минимални топлинни деформации; отсъствие на вибрации в процеса на работа; висока геометрична точност

Директно задвижван касетен тип шпин-делен възел: минимално радиално биене; повишена плавност на работа при високи скорости на обработка; трайност на инструмента.

Прецизен клас линейни направляващи по трите оси - 25-ти размер, с нулев луфт. Стабилно рязане при пълно натоварване. Минимално триене при движение. Висока точност и скорост, без регулиране в процеса на експлоатация.

Телескопични защити на трите оси: дълъг живот на СВД и линейните направляващи, бър-зо и ефективно отмиване на стружките чрез СОТ.

Всички СВД - прецизен Р3 клас Ø32 mm, с двойна гайка за ми-нимален луфт. Висока точност на позициониране и плавност на работните операции.

Автоматичното обдухване при смяна на инстру-мента осигурява почистването на конуса на шпиндела и държача.

Напълно затворена защита на работната зона. Въртящ панел на системата за ЦПУ. Максимално удобство за лесна настройка и опериране.

Директно куплирани към СВД асинхронни серводвигатели по всички оси: гарантирана отлична точност при интер-полация.

Висококачествено отляти корпуси от сив чугун. Оптимално оребрени основа, колона и шпинделна кутия: гарантирани максимална коравина и минимално огъване при нато-варване.

Диалогово програмиране, съответно Manual Guide / ShopMill

ОПЦИИ

  • 4-та ос, диаметър на масата Ø125, Ø170 mm
  • Датчик за измерване на инструмента
  • Датчик за измерване на детайли
  • Стружков транспортьор
  • 4-та и 5-та оси, диаметър на масата Ø125 mm
  • Инструментален магазин 24 инструм. с автооператор
  • Вретено 15000 rpm
  • Охлаждане през вретеното с агрегат 20 Bar
 
 
Технически параметри Стойност
CAPACITY
X axis travel 500 mm
Y axis travel 400 mm
Z axis travel 500 mm
Spindel nose to table 150 - 650 mm
Table size 760 x 400 mm
T-slots: number x size x pitch 3 x 18 x 93 mm
Max workpiece weight 350 kg
Guideways Linear
Flour to table 870 mm
SPINDEL
Spindel speed range 10000 / 12 000*/ 15 000** rpm
Spindel taper SK40 / ISO40 / BT40
ATC
Tool capacity 24
Max tool diameter 90 mm
Max tool diameter (adjacent pocket empty) 110 mm
Max tool length 250 mm
Max tool weight 6 kg
FEED
Rapid traverse X / Y / Z 30 / 30 / 20 m/min
SIZE
Machine weight 3100 kg
Machine dimensions (approx.): L x W x H 2230 x 2000 x 2400 mm
CNC CONTROL
CNC Control Fanuc 0iMF ( Fanuc 31i B-5) / Siemens 828 ( Siemens 840) ****
ACCURACY OF THE MACHINE
ACCURACY OF THE MACHINE DIN8605-8607
Легенда
(*) with direct drive
(**) with motor spindle
(***) option
(****) on customer request