4400, Пазарджик, България

ул. Димчо Дебелянов 58

sales@raisbg.com

Търговски отдел

+359 88 889 9679

Запитвания и оферти

Новини

op_inovatsii.jpg

„РАИС“ ООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1075-C01, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана”, с предмет: „Доставка на дълготрайни материални активи за „РАИС“ ООД: Kаруселен струг с ЦПУ – 1 брой по проект BG16RFOP002-2.001-1075-C01 „Повишаване конкурентоспособността на РАИС ООД чрез увеличаване на производствения капацитет и повишаване ефективността и ефикасността на производствения процес“.
 
Определен е 8 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17.00 ч. на 15.07.2016 г.

Изтегли документацията >>>