4400, Пазарджик, България

ул. Димчо Дебелянов 58

sales@raisbg.com

Търговски отдел

+359 88 889 9679

Запитвания и оферти

Новини

Успешно приключи първи етап от изпълнението на проекта BG161PO003-1.1.07 " Внедряване на иновации в предприятията" с наименование:
"Повишаване конкурентоспособността на РАИС ООД на световния пазар чрез внедряване на иновативен продукт"