4400, Пазарджик, България

ул. Димчо Дебелянов 58

sales@raisbg.com

Търговски отдел

+359 88 889 9679

Запитвания и оферти

Новини


t252_2s_vdi_m2.jpgRAIS T252 2S VD е многофункционален струго-фрезови център, който дава възможност за обработка на сложни ротационни детайли с фрезови повърхнини по тях.

Голямо предимство е наличието на Y-ос на струговата машина, което отличава този струг от произвеждания до момента модел T252 2S. Y-оста дава възможност да се фрезоват повърхнини по ротационни детайли.

Така изградената машина позволява да се постави ротационен детайл със сложна форма на основния шпиндел, да се обработи от едната страна, след което да се поеме от втория шпиндел и окончателно да се обработи с  втория супорт. Машината е снабдена с две револверни глави, с фрезови вретена с по 12 позиции, т.е. разполага с 24 инструмента.


Двата шпиндела имат C ос, която позволява правенето на интерполация на основния шпиндел между четири оси: X, Y, Z иC, а на втория шпиндел – интерполация по три оси – X, Z и C.
Струго-фрезовиият център RAIS T252 2S VD дава много добри технологични възможности на ползвателя на машината за по-малко време да обработи детайл със сложни повърхнини, без да се налага позиционирането на детайла на различни машини. Това се прави с едно захващане, на една машина. Съответно се елиминират и грешките от такова презалагане на детайла на различни машини.

Технически данни за RAIS-Т252-2S VD:
- Максимален обработваем диаметър: 200 мм
- Чело на шпиндела: 1-ви: A2-5; 2-ри: A2-5 (опции: A2-6)
- Макс. диаметър на прътов материал: 1-ви: Ø42; 2-ри: Ø42, с опции Ø51
- Макс. обороти:  1-ви: 6000 rpm; 2-ри: 6000 rpm с опции: 4500  rpm
- Ходове  по X1, X2: 170+15 мм
- Ходове по Z1: 270 мм
- Ходове по Z2: 700 мм
- Ход по ос Y: ±30 мм
Револверни глави – 2:
- тип на револверния диск - 12 VDI3425/40 + C-axis
- размери  на ножа: 25x25
- Максимален диаметър на инструмент: Ø32 мм
- Система за ЦПУ: Fanuc  31ib-TD
- Тегло: 4800kg.