П О К А Н А за провеждане на информационно събитие по проект BG16RFOP 002- 2.001- 1075-C01 - Металорежещи машини с ЦПУ - RAIS


Новина: П О К А Н А за провеждане на информационно събитие по проект BG16RFOP 002- 2.001- 1075-C01
(Категория: НОВИНИ)
Публикувано от admfrais
четвъртък 25 май 2017 - 11:53:36


 


---------------------------------------------www.eufunds.bg ---------------------------------------
Проект BG16RFOP002-2.001-1075-C01/09.02.2016 г.  „Повишаване конкурентоспособността на РАИС ООД чрез увеличаване на производствения капацитет и повишаване ефективността и ефикасността на производствения процес“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Новина от Металорежещи машини с ЦПУ - RAIS
( http://rais-bg.com/news.php?extend.79 )