Сервизна дейност - Металорежещи машини с ЦПУ - RAIS
Сервизна дейност


СЕРВИЗЪТ на РАИС - ПРЕДИМСТВО И ГАРАНЦИЯserv2.jpgОсвен характеристиките на машините на РАИС, които отговарят на изискванията за стабилност, качество и сигурност,
основно предимство на РАИС е осигуреният сервиз.


Осигуряването на сервиз на машините, произвеждани от РАИС е стратегическа цел и първостепенна задача, залегнала във фирмената политика на дружеството,като всички нови машини са обезпечени с  24-месечна гаранция.


Освен гаранционно обслужване, в дейността на сервиза на РАИС са включени и следните дейности:

-периодична профилактика на машините

-отстраняване на повреди в извънгаранционен срок

-продажба на резервни части

-модернизация, изразяваща се в допълнително монтиране на управляеми оси, монтиране на модули за осъществяване на специфични технологични операции и др.

-програмно измерване и настройка на геометрията на механичните възли

-архивизация на данни


Сервизът на РАИС е с осигурена ресурсна и кадрова обезпеченост, а всяка продажба на машина е придружена с пуск, обучение и консултация на клиента по отношение на програмиране и технология.

serv1.jpg