FANUC ROBODRILL (bg) - Металорежещи машини с ЦПУ - RAIS
FANUC ROBODRILL (bg)

Рободрил
 
 

Към официалната страница на FANUC Robodrill

Технически показатели
ОПЦИИ
(някои са приложими само за опр.модел или конфигурация)
КАПАЦИТЕТ
Максимални ходове по осите X / Y / Z300/
(300+100)/
330 mm 
500/ 400/ 330 mm 
700/
400/
330 mm
Разстояние от челото на шпиндела до масата 250 ... 580 mm 250 ... 580 mm
250 ... 580 mm
РАБОТНА МАСА
 Размери на работната маса 630x330 mm 650x400 mm
850x410 mm 
 Максимално тегло на детайла 200 kg 300 kg
300 kg 
 Т-канали3 x 14H7 / 125 mm
ШПИНДЕЛ
Конус на шпиндела7/24 конус No.30 (с обдухване)
Оборотен обхват100~10000 / 24000 rpm
ИНСТРУМЕНТАЛЕН МАГАЗИН
Система за смяна на инструментаАвтоматичен инструментален магазин
Тип на иструментаJIS B 6339-1998 BT30, MAS 403-1982 P30T-1 (45°)
Капацитет на магазина21 инструмента (14 инстр. при α-T14i)
Максимален диаметър на инструмента80 mm
Максимална дължина на инструмента190 mm (a-T21i);
200 mm (a-T14i) 
250 mm  250 mm
Максимално тегло на инструмента2 kg/инстр. (общо тегло: 22 kg) / 3 kg/инстр. (общо тегло: 33 kg) 
Време за смяна на инструмента1.8 sec (при инстр. 2 kg 
ПОДАВАНЕ
Бърз ход по осите X / Y / Z54 m/min
Работно подаване1 ... 30000 mm/min
ДВИГАТЕЛ
 Главен двигател5.5 kW (при 10 min работа)/3.7 kW (продължително натоварване) 
 ТОЧНОСТ
 Точност на позициониране в една посока 0.006 / 300 mm
 Повтаряемост± 0.002 mm 
ОБЩИ
Захранване200 ... 220VAC +10 до -15% 3-phase, 50/60Hz ± 1Hz 10kVA
Компресор въздух0.35 ... 0.5 MPa (0.5MPa препоръчително)
0.13 m3/min (при атмосферно налягане)
Височина на машината2336 ± 10 mm
Заемана площ (ширина x дължина) 995x2210 mm 1565x2040 mm
2115x2040 mm 
Тегло 1950 kg 2000 kg
2100 kg
СИСТЕМА
(СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ)
 Управление FANUC Series 31i-A5
Базово контролирани оси 3 оси (Х,Y,Z)
Едновременно управляеми оси (3 оси)
HRV контрол (High Speed Vector Control)
Експоненциално ускорение/забавяне при бърз ход
Твърдо резбонарязване (M29)
Ръчен импулсен генератор
Обем на паметта за детайл програми (512 Кbyte)
Брой запаметени програми (100)
Ускорение/забавяне по оптимален момент
Фоново редактиране
Разширено редактиране на детайл програми
Бърз редактор
10,4" цветен LCD дисплей
Четене директория на външно флопи-дисково у-во
Интерфейс RS232C
Ethernet интерфейс
Избор на работна координатна система (G92)
Работна координатна система (G52-G59)
48 допълнителни работни координатни системи (G54.1)
Връщане в опорни точки (G28)
Хеликоидална интерполация
Втори контур за обратна връзка (за безопасност)
Извикване на подпрограми (M98(M198)/M99)
Клиентско макро програмиране В (G65, G66/G67)
Фиксирани пробивни цикли (G73,G74,G76,G81-G89/G80)
Завъртане на координатна система (G68,G69)
Кръгова интерполация чрез В. програмиране
Setup файл
MANUAL GUIDE i
Динамичен графичен дисплей
Плейбек
Изваждане на счупен метчик при твърдо резбонарязване
Компенсация на термични деформации (XYZ оси)
Прескачане по вход (G31)
Многостепенно прескачане (G31Р1~4)
Памет С за компенсации и износване на инструмента
Брояч за производствен контрол
AI contour control
Проверка за ограничения на хода преди реално движение
Софтуерни лимити 1
Софтуерни лимити 2 (G22/G23)
Клиентско РМС
Клиентско макро в реално време
Удължена колона +100/200/300mm
Високоскоростен шпиндел 24000 rpm
Охлаждане през вретеното
Двустранен контакт на инстр. държача с врет. (NC5-46/BBT30)
Инструмент по DIN (DIN 69871-АЗО)
Осветление
Сигнална лампа (трицветна)
Датчик за измерване инструмента
Автоматична маслоподаване
Централно смазване
Защита на раб. зона с широчина на отворена врата: 730 mm
Защита на раб. зона с широчина на отворена врата: 1100 mm
Автоматично отваряне/затваряне челната врата на раб. зона
Автоматично отваряне/затваряне страничната врата на раб. зона
Страничен прозорец на защитата на работната зона
Затворена отгоре защита на работната зона
Напълно затворена кабина на защита на работната зона
Капак за гнездото на инструмента
Вана за СОТ (капацитет: 100, 140, 200 л)
Вана за СОТ с възм. за отмиване на стружките (100, 140, 200 л.)
Чистач на конуса
Почистване на стружките с въздух
Автоматичен пожарогасител
Допълнително контролирана 1 ос (едновр. контролирани 4 оси)
Допълнително контролирани 2 оси (едновр. контролирани 5 оси,'
Едностранно позициониране (G60)
Цилиндрична интерполация (G07.1)
Конусна/спирална интерполация
NURBS интерполация (G06.2)
5-осна обработка (едновременно 5 оси)
1-цифров F код за подаване
Обратно времево подаване (G93)

Памет за управляващи програми (2 Mbyte)
Брой номера на запаметени програми 4000
Операторски панел с азбучна клавиатура
Многоезиков дисплей
Високоскоростен сървър за данни (с АТА флаш памет 160МВ)
Карта-памет
ROBODRILL PROGRAM MANAGER.2 (за PC)
Бърз Ethernet вход
CIMPLICITY® DRILL MONITOR I (за PC)
AI монитор за живота на инструмента
Офсет инструменти (G45-G48)
Допълнителни работни координатни системи 300 (G54.1)
Мащабиране (G51/G50)
Копиране фигури (G72.1, G72.2)
Прекъсваем тип клиентско макро (M96/M97)
Прекъснат пробивен цикъл за малки отвори (G83)
Програмируем огледален образ (G51.1/G50.1)
3-координатно завъртане на коорд. системи (G68/G69)
3-координатна компенсация на инструмента
Управление в полярни координати (G16/G15)
AI контур контрол II
Разширение на буфера за четене изречения напред
Nano smoothing (заглаждане на контура)
Автоматично измерване на инструмента (G37)
Високо скоростен SKIP
Редактиране на няколко детайл-програми едновременно
Backup функции при прекъсване на захранването
Външен трансфер на данни
Допълнителен I/O blok
FANUC LADDER III (за PC)
CE знак версия
Робот стандартно изпълнение